Tegendraads020
Activiteit
Luther als bijbelvertaler - 9 mei
Luther als bijbelvertaler - 9 mei - 20:00

Luthers prestatie als Bijbelvertaler is ongekend: hij baseerde zich voor zijn vertaling op de grondtekst en combineerde dat met de mogelijkheden van de volkstaal. Twee tendensen die tegenstrijdig lijken komen bij hem samen: het streven naar verstaanbaarheid voor de huismoeder, de kinderen op straat, de man op de markt, en het respect voor de kerken waar de teksten gelezen worden en Christus gepredikt. Hoe gaat dit samen? De deelnemers lezen uit Luthers brief ‘Over het vertolken’ (1530) en uit het opstel over ‘De Schrift en Luther’ van een andere grote vertaler van de Bijbel in het Duits, Frans Rosenzweig (1998-1929). Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit voor de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor Bijbelse hermeneutiek en universitair hoofddocent voor Theologiegeschiedenis.

www.thomaskerk.nl
Adres: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, Amsterdam