Tegendraads020
Activiteit
SOLA FIDE, HOE BIJBELS IS DAT? - Wilken Veen
SOLA FIDE, HOE BIJBELS IS DAT? - Wilken Veen

De maand oktober zal het hoogtepunt zijn in de herdenking van 500 jaar Reformatie. Dat er enige harde noten te kraken zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van Luthers stellingname ten aanzien van de Joden, is duidelijk. Maar ook over de kern van zijn theologie, het ‘sola fide’, waarvoor hij zelfs de tekst van Rom. 3,28 geweld aandeed en vertaalde met ‘alleine durch den Glauben’, terwijl dat woord ‘alleen’ niet in de Griekse tekst stond, valt nog wel iets te zeggen.

Sinds vele jaren intrigeert mij deze zin van Bonhoeffer (uit Navolging): 'Het woord van de goedkope genade (dat is, dat het alleen gaat om wat je gelooft en dat wat je doet er niet toe doet) heeft meer christenen te gronde gericht dan welk gebod van de werken dan ook'. Bonhoeffer zag het als een misverstaan van Luther, maar dat deze opvatting, naar men meende gebaseerd op Luther, leidde tot de beruchte tweerijkenleer en de nog steeds gangbare gedachte van “geloof is voor achter de voordeur” is zeker. Ook dat is een (indirect en ongetwijfeld niet beoogd) gevolg van de Reformatie, waar we in deze dagen kritisch over na zouden moeten denken. Wilken Veen.

Organisatie: Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie
Info: www.leerhuisamsterdam.nl; Nieuwsbrief LAT&E Post via late@rijmerij.nl
Toegang gratis, gift welkom op NL32 INGB 0000449815, t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE IN ZAKE T&E.
Wanneer: 10 oktober 2017, 20:00 uur