Tegendraads020
Activiteit
Informatieavond AZC, nieuwkomers en de kerk – 22 november 2016
Informatieavond AZC, nieuwkomers en de kerk – 22 november 2016

Wat is ‘warm doorverwijzen’?

Hoe staat het er voor met de bestaande en toekomstige AZC’s, met de statushouders die in Amsterdam gaan wonen? Hoe kunnen kerken hierin gezamenlijk opereren?

Kom informatie halen, meedenken en overleggen, taken verdelen

  • Informatie over situatie AZC’s en statushouders in Amsterdam
  • Wat kunnen kerken wel en wat niet?
  • Verwelkomen van geïnteresseerde vluchtelingen uit AZC’s bij kerkdiensten/bijbelgroepen/activiteiten
  • Organiseren en deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten (o.a. Meet & Eat Amsterdam)
  • Warm doorverwijzen bij complexe hulpvragen (naar Vluchtelingenwerk etc.)
  • Opvangen statushouders bij vestiging in Amsterdam, op aangeven van kerk uit gemeente van herkomst
  • Uitwisseling van activiteiten en initiatieven in de kerken, per stadsdeel

De bijeenkomst gaat uit van verschillende Amsterdamse kerken, in samenwerking met stichting Gave (www.gave.nl). Nodigt u gerust andere belangstellenden uit uw kerk voor deze avond uit.

Wanneer: 22 november 2016, 20.00-22.00 uur.
Waar: Zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam.
Aanmelden verplicht. Meer informatie en opgave via info@diaconie.org
http://diaconie.org/nieuws/informatieavond-azc-s-nieuwkomers-en-kerken